Kapitaalverzekering

met pensioen

Het leven is goed, hou dat vast!

Met een kapitaalverzekering verzeker je een som geld die vrij komt op een door jou gekozen moment. Je kunt dit kapitaal bijvoorbeeld gebruiken voor de aflossing van uw huis, als aanvulling op je pensioen of als bijdrage in de studie van je kinderen. Je kan daarbij tevens afspreken dat je nabestaande(n) een bedrag ontvangen mocht je voor de overeengekomen datum overlijden. Dat  kan hetzelfde bedrag zijn als wanneer je in leven blijft, maar dat hoeft niet. Bij het afsluiten van de verzekering kun je daarover afspraken maken.

Sparen voor kapitaal

Een kapitaal is een som geld waarvoor je spaart en dat vrijkomt op een door jouw gekozen moment. Bijvoorbeeld de dag dat je met pensioen gaat. Vidanova Life biedt je drie vormen van sparen voor een kapitaal.  

    1. De gemengde spaarrekening. Hierbij spaar je voor een kapitaal dat vrijkomt op de overeengekomen datum.  Kom je te overlijden voor deze datum, ontvangen je nabestaanden een vooraf overeengekomen som geld;

    2. De spaarverzekering met premierestitutie. Hierbij spaar je voor een kapitaal dat vrijkomt op een overeengekomen datum . Overlijd je voor die datum, ontvangen je nabestaanden de door jou ingelegde premies (minus door ons gemaakte kosten) retour;

    3. Spaarkapitaal. Bij deze vorm spaar je uitsluitend voor een kapitaal dat vrijkomt op de overeengekomen datum. Er is geen overlijdensdekking. Het kapitaal dat vrijkomt is daarbij hoger dan onder de eerste twee varianten.

Op de overeengekomen datum kun je er voor kiezen om het kapitaal dat vrijkomt ineens te ontvangen of om om te zetten in een lijfrente uitkering. Een lijfrente is een periodieke uitkering zo lang jij, of eventueel je partner, leeft. 

De voordelen van de kapitaal verzekering bij Vidanova

  • Gegarandeerd eindkapitaal tegen vaste premies
  • Overlijden mee verzekeren is mogelijk
  • Premievrijstelling bij invaliditeit meeverzekeren is mogelijk

Meer weten?

Indien je graag meer wil weten over de mogelijkheden ten aanzien van onze verzekeringen, kun je vrijblijvend een afspraak maken met een van onze adviseurs. Deze kun je benaderen via email of telefonisch: +5999 734 4200.

Het aanvraagformulier voor de Vidanova kapitaalverzekering en de bijbehorende verzekeringsvoorwaarden kun je hieronder downloaden.

Downloads kapitaalverzekering