Pensioenbeheer

In control zijn als pensioenfondsbestuurder?

Dat is wel zo’n veilig idee. Vidanova helpt u hiermee. Door zorg te dragen voor uw administratie en uw deelnemers optimaal te bedienen, stellen wij u in staat zich te concentreren op uw kerntaak, namelijk het besturen van uw fonds.

Dit doen wij niet alleen voor het eigen pensioenfonds Vidanova Pension Fund waarin meer dan 70 werkgevers met verschillende pensioenregelingen zijn aangesloten, maar ook voor andere pensioenfondsen in de Dutch Caribbean.

Pensioenadministratie

Voor een pensioenuitvoeringsorganisatie is het pensioenadministratiesysteem een van de belangrijkste onderdelen. Vidanova heeft ruime ervaring op het gebied van pensioenadministratie en biedt maatwerk. Een pensioenadministratie waar je geen omkijken naar hebt. We beschikken over een uitstekend en vooral flexibel en toekomstbestendig administratiesysteem. We voeren zowel DB- als DC-regelingen uit, waarbij we geen probleem maken van inhoudelijk complexe pensioenregelingen. Ook zijn we toekomstbestendig, zodat we niet alleen regelingen van nu maar ook regelingen van morgen, met alle digitale vooruitgang, kunnen uitvoeren.

Financieel Management

Goed financieel management is de basis voor een optimale bedrijfsvoering. Onze dienstverlening beperkt zich daarom niet tot slechts het bijwerken van de administratie. Wij kunnen u ondersteunen van begroting tot en met jaarrekening inclusief tussentijdse rapportages. U heeft zo te allen tijde inzicht in de financiën.

Bestuursondersteuning

Vidanova ondersteunt pensioenfondsbesturen zowel organisatorisch als beleidsmatig. Wij bereiden uw vergaderingen voor, staan u bij tijdens het overleg, leggen deze vast en coördineren de uit de bestuursvergaderingen voortvloeiende actiepunten. Wij adviseren u bij het opstellen van beleid en bieden ondersteuning bij het monitoren van externe partijen aan wie u werkzaamheden heeft uitbesteed. Wij fungeren als uw rechterhand zodat u in control bent!

Meer weten?

Wordt u graag verder geïnformeerd over de mogelijkheden om uw administratie uit te besteden of om ondersteund te worden bij het uitvoeren van uw bestuurstaken?

U kunt vrijblijvend een afspraak maken met een van onze adviseurs via  email of telefonisch: +5999 434 4200.