Organisatie

 

Stichting Vidanova pensioenfonds kent een drie lagen structuur:

Een Raad van Toezicht, een Raad van Bestuur en een Directie.

  • De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal 17 leden inclusief een onafhankelijke voorzitter. 16 leden worden op basis van artikel 8 van de statuten benoemd respectievelijk gekozen door aangesloten werkgevers en gewezen(deelnemers) en gepensioneerden.
  • De Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht benoemd op basis van deskundigheid en kan bestaan uit hetzij 3 of hetzij 5 leden waarvan hetzij 2 of hetzij 4 benoemd worden door de vertegenwoordigers van de werkgevers en de deelnemers. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.
  • De Directie wordt gevormd door een CEO en een CFO.

De uitvoerende werkzaamheden van de stichting zijn ondergebracht in Vidanova Pension Management.

Vidanova Pension Fund is voorts 100% aandeelhouder van Vidanova Bank en Vidanova Life Insurances. De gesimplificeerde structuur van Vidanova Groep is als volgt: