Geschiedenis

 

Ons pensioenfonds is opgericht in 1968. Sindsdien hebben wij interessante ontwikkelingen meegemaakt

  • 25 april 1968:  Vidanova start haar werkzaamheden onder de naam “Stichting Pensioenfonds voor de Antilliaanse Energie Bedrijven”. Zoals de naam aangeeft, waren het energiebedrijven die aangesloten waren bij het fonds.
  • November 1968: De activa van Stichting Pensioenfonds OGEM Nederland B.V. worden overgedragen aan de lokale stichting. Het balanstotaal bedraagt ANG 4,8 miljoen Antilliaanse guldens.
  • 1977: Het Fonds wordt een onafhankelijke entiteit van de oprichter OGEM.
  • 2 mei 1991: De naam van de stichting wordt gewijzigd in “Stichting Pensioenfonds Utiliteitsbedrijven (“SPU”). Ook andere utiliteitsbedrijven niet zijnde energiebedrijven, kunnen hun pensioenregelingen onder brengen bij het pensioenfonds.
  • 23 december 2002: De naam wordt opnieuw gewijzigd in “Stichting Pensioenfonds Vidanova” of “Vidanova Pension Fund Foundation. Het pensioenfonds stelt zich open voor bedrijven afkomstig uit alle sectoren.

In 2018 heeft Vidanova haar 50- jarig bestaan gevierd!!!