Beleggingen

 

Doelstelling van het beleggingsbeleid

De belangrijkste doelstelling van Vidanova Pensioenfonds is om de nominale rechten van alle deelnemers op zowel korte als lange termijn te garanderen waarbij de indexatieambitie zo veel als mogelijk wordt gerealiseerd. Het beleggingsbeleid is erop gericht om voldoende rendement te genereren binnen acceptabele risico’s om deze doelstelling te realiseren.

Uitgangspunten van het beleggingsbeleid

Bij het uitvoeren van haar beleggingsbeleid hanteert Vidanova onder meer de volgende uitgangspunten:

 1. Het “prudent-person” principe,
 2. Verantwoord beleggen rekening houdende met “Environmental, Social and Governance (ESG)” factoren, zonder het financieel belang van onze deelnemers uit het oog te verliezen.
 3. Diversificatie over beleggingscategorieën, economische sectoren en geografische gebieden.

Waarin belegt Vidanova

Vidanova belegt zowel lokaal als internationaal.

Met haar beleggingen in de Dutch Caribbean draagt Vidanova actief bij aan de economische ontwikkeling van deze eilanden. Het betreft hier investeringen in onder meer vastgoed projecten met zowel commerciële als particuliere doeleinden, ziekenhuizen, hotels, vliegvelden en zeehavens.

Internationaal belegt het Fonds in aandelen van bedrijven en in vastrentende instrumenten van zowel bedrijven als overheden.

Hoe kunnen wij in uw financieringsbehoefte voorzien

Heeft u als bedrijf of projectontwikkelaar een financieringsbehoefte? Wij denken graag met u mee over de beste manier om uw investering te realiseren. Hierbij zijn er verschillende alternatieven:

1. Financiering middels leningen.

De volgende modaliteiten behoren tot de mogelijkheden

 • Zowel lange als korte looptijd is mogelijk;
 • De interestvoet kan vast of variabel worden afgesproken;

 • Indien een aflossingsvrije periode gewenst is, wordt de rente gedurende de aflossingsvrije periode betaald of geaccumuleerd op de hoofdsom;

 • Aflossing geschiedt per annuïteit of lineair met aflossing per maand, per kwartaal of per half jaar. Betaling ineens aan het einde van de looptijd behoort ook tot de mogelijkheden, al dan niet met de optie van herfinanciering op einddatum;

 • Vervroegde aflossing is toegestaan.

Het verstrekken van achtergestelde leningen is ook een optie.

2. De mogelijkheid om in het aandelenkapitaal te participeren als

 • Gewone aandeelhouder;
 • Preferente aandeelhouder;
 • Aandeelhouder met vooraf gemaakte afspraken om de aandelen terug te verkopen.

3. Vastgoed financiering

 • We kunnen de bouw financieren;
 • We kunnen het gebouw ook naar uw wensen bouwen waarna u een lease contract met ons aangaat.

We kunnen alleen financieren maar ook samen met Vidanova Bank waardoor er meer flexibiliteit ontstaat in de financiering. Denk bijvoorbeeld aan overtrek faciliteiten. Zo kunnen we een optimale financieringsstructuur creëren die aansluit op uw wensen en behoeften. Maar ook financieren samen met andere financiële instellingen is mogelijk. Vidanova Bank kan hierbij zowel als consortiumleider als agent fungeren.

 Meer weten?

Indien u graag wordt geïnformeerd over de mogelijkheden om samen met ons uw investeringsplannen te realiseren, kunt u vrijblijvend een afspraak maken met een van onze adviseurs. Deze kunt u benaderen via email of telefonisch: +5999 734 4200.