Over Vidanova

VIDANOVA: ADDING MORE QUALITY TO EVERY PHASE OF YOUR LIFE !!!

Samen bieden de entiteiten binnen de Vidanova groep een pakket aan financiële producten gericht op het helpen van onze deelnemers om financieel welzijn te bereiken gedurende alle fasen van hun leven.

Vidanova is een multi-ondernemingspensioenfonds dat zowel collectieve Defined Benefit (DB) regelingen als Defined Contribution (DC) regelingen uitvoert voor bedrijven gevestigd op alle eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen en afkomstig uit verschillende economische sectoren. Vidanova bestaat al 50 jaren en heeft een bewezen track record. In totaal zijn er circa 70 bedrijven aangesloten bij Vidanova en heeft het fonds ruim 5.000 deelnemers waarvan ± 2800 mensen zijn die nu werken en premie betalen, ± 1100 gepensioneerden en ± 1200 gewezen deelnemers waarvan hun dienstbetrekking met hun werkgever geëindigd is, maar die de pensioenleeftijd nog niet hebben bereikt.

Doelstelling

De belangrijkste doelstelling van het pensioenfonds is om de nominale rechten van alle deelnemers op zowel korte als lange termijn te garanderen waarbij de indexatieambitie zo veel als mogelijk wordt gerealiseerd.

Bij Vidanova staat echter niet alleen in de pensioenfase van iemands leven centraal.  Vanaf het moment dat een deelnemer premie betaalt, vertrouwt hij ons met zijn toekomst. Wij staan daarom vanaf dat moment klaar om hem te ondersteunen bij het realiseren van zijn financiële behoeften.

Integrated Financial Services

In de loop der tijd hebben wij dan ook het Integrated Financial Services (IFS) concept ontwikkeld waarbij wij in combinatie met Vidanova Bank en Vidanova Life onze deelgenoten de financiële producten aanbieden die zij gedurende hun levenscyclus nodig hebben.

Vidanova Pensioen Fonds biedt collectieve pensioenen aan via werkgevers. In Vidanova Life kunnen de deelgenoten van het pensioenfonds een pensioentekort herstellen of gewoon sparen voor additioneel inkomen op pensioendatum. Vidanova bank biedt onze deelgenoten hypotheken aan tegen aantrekkelijke tarieven. Wil iemand een hypothecaire lening aangaan, dan moet hij een levensverzekering afsluiten. Met Vidanova Life krijgt de deelgenoot het gemak van alle diensten onder één dak.

Het IFS concept komt ook duidelijk naar voren in onze missie en visie:

Missie

We doen er alles aan om onze deelnemers te helpen financieel welzijn te bereiken gedurende alle fasen van hun leven.

Visie

Met een been in de dagelijkse gang van zaken en een been in de toekomst zorgen we voor een sterke organisatie die enerzijds  op een klantvriendelijke manier snel en diligent aan de huidige behoeftes van de klant voldoet terwijl we anderzijds op een innovatieve manier zorgen dat we steeds een stap vooruitlopen op ontwikkelingen in de markt en continue zorgen dat het fonds sterk en toekomstig bestendig is.

Vidanova Pension Management

Teneinde deze visie efficiënt en slagvaardig te kunnen realiseren, waarbij het bestuur zich toch blijft concentreren op zijn kerntaak, namelijk het besturen van het fonds, heeft Vidanova zijn uitvoerende werkzaamheden ondergebracht in een aparte organisatie namelijk Vidanova Pension Management. Dezelfde uitvoerende werkzaamheden die Vidanova Pension Management ten behoeve van Vidanova Pension Fund uitvoert, kan en voert Vidanova Pension Management ook voor andere pensioenfondsen in de Dutch Caribbean.

Vidanova Pension Fund »

Collectieve pensioenen

Als Pensionfonds biedt Vidanova zowel collectieve Defined Benefit (DB) regelingen als Defined Contribution (DC) regelingen aan. Bedrijven gevestigd op alle eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen en afkomstig uit verschillende economische sectoren kunnen hun pensioenregeling onderbrengen bij Vidanova Pension Fund.

Ga naar Collectieve pensioenen

Vidanova Life »

Individuele verzekeringen

Een financiële toekomst zonder verrassingen? Dat is een geruststellend vooruitzicht. Vidanova helpt u hiermee met ‘Vidanova Life’. Wij bieden u producten aan die kunnen zorgen voor financiële stabiliteit van u en uw naasten wanneer er zich bepaalde gebeurtenissen voordoen in uw leven zoals een huis kopen, met pensioen gaan of als u komt te overlijden.

Ga naar Individuele verzekeringen

Vidanova Pension Management »

Pensioenbeheer

Ontzorgen van pensioenfondsbesturen! Daar staan we voor. Vidanova Pension Management zorgt ervoor dat pensioenfondsbestuurders hun kerntaak, te weten het besturen van hun fonds, goed uit kunnen voeren door hen te ondersteunen bij hun bestuurstaken, zorg te dragen voor hun administratie en hun deelnemers optimaal te bedienen.

Ga naar Pensioenbeheer

Vidanova Bank »

Bankaire diensten

Vidanova Bank is er trots op een breed scala aan financiële producten en oplossingen te kunnen aanbieden. Ons particuliere productenpakket bestaat uit alle bancaire diensten die u van een grote bank mag verwachten, maar met een persoonlijke tint dat u alleen bij een bank van onze omvang kunt krijgen. Wij bieden echter niet alleen producten voor de particuliere klant maar ook financiële oplossingen voor zakelijke klanten.

Ga naar Vidanova Bank